Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Rogowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
Tomasz Michalczak +48 52 30 24 053 wew. 22 wojt@rogowo.paluki.pl Wójt Gminy
13 Marcin Nitka 523024053 wew. 30 budownictwo@rogowo.paluki.pl Zastępca Wójta oraz Kierownik Referatu Rozwoju, inwestycji, dróg i gospodarki przestrzennej RIDiGP
5 Paulina Zawadzka - Bauza 523024053 wew. 17 kier.org@rogowo.paluki.pl Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu Organizacyjnego ORG
9 Wioletta Nowakowska 523024053 wew. 15 skarbnik@rogowo.paluki.pl Skarbnik Gminy FN
Agnieszka Ligman 523024053 wew. 19 kasa@rogowo.paluki.pl Samodzielny referent ds. finansowania FN
1 Anna Łukaszewska 523024053 wew. 41 radagminy@rogowo.paluki.pl Podinspektor ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych ORG
2 Joanna Tyzler 523024053 wew. 18 usc@rogowo.paluki.pl Z-ca Kierownika USC
3 Paulina Golczyk 523024053 wew. 10 gmina@rogowo.paluki.pl Podinspektor ds. obsługi sekretariatu ORG
6 Wiktoria Konieczna 523024053 wew. 40 wym.pod@rogowo.paluki.pl Referent ds. wymiaru należności pieniężnych FN
6 Martyna Kaleta 523024053 wew. 40 ksieg.pod@rogowo.paluki.pl Samodzielny referent ds. księgowości podatkowej FN
7 Natalia Hulbój 523024053 wew. 13 place@rogowo.paluki.pl Specjalista ds. płac FN
7 Grażyna Łukaszewska 523024053 wew. 13 ksieg.budz@rogowo.paluki.pl Inspektor ds. ksiegowości budżetowej FN
8 Magdalena Majewska 523024053 wew. 14 oplatylokalne@rogowo.paluki.pl Specjalista ds. rozliczeń należności pieniężnych i podatku VAT FN
8 Magdalena Gabryszak 523024053 wew. 14 m.gabryszak@rogowo.paluki.pl Specjalista ds. ksiegowości budżetowej FN
10 Elżbieta Strzeżyńska 523024053 wew. 34 obronacywilna@rogowo.paluki.pl Podinspektor ds. wojskowych, obronnych i obrony cywilnej ORG
10 Wojciech Krygier 523024053 wew. 34 zamowienia@rogowo.paluki.pl Inspektor ds. zamówień publicznych RIDiGP
11 Weronika Winiarska 52 30 24 053 wew. 21 kadry@rogowo.paluki.pl Podinspektor ds. Kadr ORG
11 Zuzanna Golczyk 52 30 24 053 wew. 21 promocja@rogowo.paluki.pl Referent ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi ORG
12 Joanna Kozłowska 523024053 wew. 16 planowanie@rogowo.plauki.pl Starszy Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego RIDiGP
12 Mirosław Jankowski 523024053 wew. 16 drogi@rogowo.paluki.pl Referent ds. dróg RIDiGP
14 Anita Woźniak 523024053 wew. 50 unia1@rogowo.paluki.pl Inspektor ds. funduszy europejskich i krajowych oraz wdrażania projektów RIDiGP
14 Beata Lewicka 523024053 wew. 50 unia@rogowo.paluki.pl Inspektor ds. funduszy europejskich i krajowych oraz wdrażania projektów RIDiGP
15 Wioletta Małolepsza 523024053 wew. 32 rolnictwo@rogowo.paluki.pl Specjalista ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami GKNIOŚ
15 Justyna Scheppler 523024053 wew. 32 lesnictwo@rogowo.paluki.pl Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, leśnictwa i ochrony przyrody GKNIOŚ
15 Agata Starczewska 523024053 wew. 32 suw@rogowo.paluki.pl Młodszy referent ds. zaopatrzenia w wodę i gospodarowania odpadami komunalnymi GKNIOŚ
17 Monika Woźniak 523024053 wew. 33 m.wozniak@rogowo.paluki.pl Młodszy referent ds. ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku w gminie GKNIOŚ
17 Paweł Jankowski 52 30 24 053 wew. 33 wodociagi@rogowo.paluki.pl Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym GKNIOŚ