Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Rogowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych

Informacja o sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych

Na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostepnieniu podlega  sposób stanowienia aktów publicznoprawnych.

Normatywnymi  aktami prawnymi  są:

  • uchwały Rady Gminy, zawierające przepisy prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie gminy oraz przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
  • inne uchwały RadyGminy podejmowane w zakresie  kompetencji określonych przepisami ustawowymi,
  • zarządzenia Wójta Gminy o charakterze:

- przepisów porządkowych wydawanych w przypadkach niecierpiących zwłoki, które podlegają  zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy,

- aktów prawnych wewnętrznych  w zakresie wykonywania kompetencji organu  wykonawczego gminy, a także regulujących sferę wewnętrzną Urzędu Gminy.

Zasady stanowienia aktów publicznoprawnych określone zostały  w przepisach następujących aktów prawnych :

1 )Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ,

2) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,

3) ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

4) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  20 czerwca 2002 r. w sprawie „ "Zasad techniki prawodawczej".

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Gminy określa Statut  Gminy Rogowo https://rogowo-test.bip.net.pl/kategorie/107-statut-gminy-rogowo/artykuly/138-statut-gminy-rogowo

 

Projekty aktów prawnych podlegają konsultacji, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.

Tryb postępowania przy opracowywaniu aktów normatywnych określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rogowo

Przepisy prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy Rogowo ogłaszane są w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwały i zarządzenia organów gminy są  zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładkach: uchwały, zarządzenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Golczyk

Data wytworzenia:
25 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Golczyk

Data publikacji:
25 sty 2024, godz. 11:48

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Golczyk

Data aktualizacji:
25 sty 2024, godz. 12:10