Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Rogowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości do 800 m na terenie działek nr 90/28, 141, 100/3 obręb Izdebno, gmina Rogowo 2024-04-11 14:58:28
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, na terenie części działki nr 3/2 obręb Zalesie, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-04-03 14:30:51
Materiały dot. Zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella, w celu podjecia działań prewencyjnych 2024-04-02 09:20:52
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę mariny ze slipem do wodowania na plaży w Rogowie oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego pomostu, na terenie części działek nr 877, 885, 878 obręb Rogowo, gmina Rogowo. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-20 15:12:10
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV (w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV działek nr 55/9-25 w miejscowości Niedźwiady), na terenie części działek nr 19/3, 55/6, 55/8 obręb Niedźwiady, gmina Rogowo. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-20 15:07:38
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz stacji transformatowej słupowej SN/nn, na terenie części działek nr 65/7 i 66/3 obręb Wola, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-20 15:03:09
Sprawozdania z badań wody wykonanych w ramach harmonogramu za miesiąc marzec 2024- SUW Mięcierzyn, Ryszewo, Skórki 2024-03-20 14:58:42
Sprawozdania z badań wody wykonanych w ramach harmonogramu za miesiąc luty 2024- SUW Gościeszyn, Czewujewo, Rogowo 2024-03-20 13:58:16
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu, na terenie części działki nr 81 – Jezioro Wolskie (przy działce nr 5/5 obręb Wiewiórczyn, gmina Rogowo)obręb Wola, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 12:46:54
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie częsci działki nr 121 obręb Ryszewo, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-18 12:32:57
Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I 2024-03-14 10:21:19
Ogłoszenie o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Żerniki, Wełna, Posługowo, Kołdrąb, Sarbinowo Drugie, Miniszewo, Gącz i Ośno - gmina Janowiec Wielkopolski - (artykuł stracił ważność) 2024-03-13 14:44:04
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 143 obręb Cotoń, gmina Rogowo. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-13 14:36:24
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości do 800 m na terenie działek nr 9028, 141, 100/3 obręb Izdebno, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-12 11:20:33
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, na terenie działki nr 105/3 obręb Gościeszyn, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-07 09:23:25
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV(w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV działek nr 55/9-25 w miejscowości Niedźwiady), na terenie części działek nr 19/3,55/6,55/8 obręb Niedźwiady, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-05 14:27:30
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 129 obręb Niedźwiady, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-04 14:39:44
Komunikat o przydatności wody do spożycia dla miejscowości Grochowiska Szlacheckie 2024-03-04 14:23:37
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, na terenie działki nr 3/2 obręb Zalesie, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-03-04 13:00:55
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku magazynowo - produkcyjnego (budynek nr 1) oraz nadbudowie z przebudową istniejącego budynku magazynowo - produkcyjnego (budynek nr 2) , na terenie części działki nr 100/9 obręb Bożacin, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-02-26 13:24:08
Komunikat nr 2.W.2024 oraz Decyzja nr 82.2024 stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Ryszewo oraz komunikat nr 3.W.2024 oraz decyzja nr 83.2024 stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska Szl., gm. Rogowo 2024-02-23 13:37:00
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 121 obręb Ryszewo, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-02-19 12:20:18
Zawiadomienie Wójta Gminy Rogowo o wszczęciu postępowania w związku z nieuregulowanym stanem prawnych nieruchomości o nr ewid.5/6 obręb Wiewiórczyn, gmina Rogowo 2024-02-14 14:32:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo o zebranym materiale dowodowym w związku z nieuregulowanym stanem prawnych nieruchomości o nr ewid. 13 obręb Rzym, gmina Rogowo 2024-02-14 13:42:56
Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni na działce o nr ewid. 51/2 w miejscowości Marcinkowo Górne, gmina Gąsawa” - (artykuł stracił ważność) 2024-02-09 13:42:52
Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Ryszewo 2024-02-07 14:50:36
Obwieszczenie Nr 3/2024 Starosty Żnińskiego z dnia 22.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlany i udzielający pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej Izdebno 2 - (artykuł stracił ważność) 2024-02-02 13:10:48
Postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji ceulu publicznego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości do 800 m na działkach nr 90/28, 141,100/3 obręb Izdebno, gmina Rogowo - (artykuł stracił ważność) 2024-02-01 14:11:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Golczyk

Data wytworzenia:
10 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Golczyk

Data publikacji:
10 sty 2024, godz. 10:48

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Golczyk

Data aktualizacji:
10 sty 2024, godz. 10:48